Houd de energiekosten in de hand

Verduurzaming staat bij steeds meer organisaties hoog op de agenda. Logisch, want overheden, banken, investeerders en afnemers vragen steeds meer op het gebied van CO2 uitstoot en energieverbruik. Neem bijvoorbeeld het Fit for 55 pakket dat de Europese Commissie deze zomer lanceerde. Dit heeft tussen nu en 2030 vergaande gevolgen voor onze milieu-wetgeving.

Energiekosten gaan sterk op en neer 
Sinds kort zien we ook sterke fluctuaties op de energiemarkt. Iedereen die een variabel energiecontract heeft afgesloten is deze winter overgeleverd aan de grillen van het klimaat en het humeur van Vladimir Poetin. Als heel Europa tegelijkertijd te maken krijgt met een koudegolf zijn de financiële gevolgen dramatisch.Eén ding is zeker: over tien jaar zal de energiemarkt er totaal anders uitzien. Een heldere visie op energieverbruik en verduurzaming is dus een voorwaarde om in de komende jaren de energiekosten in de hand te houden.

Integrale aanpak energieverbruik
Inspirantie helpt bedrijven, VVE’s en andere organisaties bij het proces van verduurzaming. De aanpak van Inspirantie is integraal:

- betrouwbare inkoop van groene energie (dus géén variabele contracten, tenzij u daar nadrukkelijk voor kiest);
- inzicht in huidig energieverbruik door geavanceerde monitoring;
- inzicht in de mogelijkheden om (bedrijfsmatig) energieverbruik terug te dringen.

Voor de inkoop van groene energie kan Inspirantie met langdurige contracten werken, waardoor u altijd precies weet wat u betaalt. Zodra u groene energie afneemt van Inspirantie kan het energieverbruik nauwkeurig worden gemonitord. We analyseren de pieken en dalen in het verbruik en de factoren die daarvoor verantwoordelijk zijn. Ligt het aan bepaalde installaties, machines of productieprocessen? Ligt het aan de conditie van het (bedrijfs)gebouw? Zijn de meteraansluitingen misschien te zwaar of is de capaciteit in het verleden te hoog vastgesteld? Of kunt u besparen door het tegengaan van verspilling?Nadat het energieverbruik en de mogelijkheden voor energiebesparing in kaart zijn gebracht kan Inspirantie ook adviseren over aanvullende maatregelen zoals:

- het plaatsen van zonnepanelen voor eigen energie-opwek;
- seizoensopslag van zelf opgewekte energie;
- elektrificatie van het wagenpark.

Deze maatregelen worden in de juiste volgorde gezet in een stappenplan, waarmee u grip krijgt op uw energiegebruik en op de kosten en baten van verduurzaming. Nu en in de toekomst.

Meer weten? Neem dan contact op met Frederik Sinke (06-25257864)