Regels voor wederverkoop en Gedragscode

Wat doet de ACM op de energiemarkt?

Lees over ACM op de energiemarkt.

Regels voor wederverkoop van energie

Door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) zijn regels opgesteld waaraan wij als wederverkoper van energie moeten voldoen.

  1. Hiermee geven wij nadrukkelijk te kennen dat wij NIET de energieleverancier zijn
  2. Wij zijn bemiddelaar tussen u en de energieleverancier
  3. Wie de gekozen energieleverancier is vermelden wij duidelijk in onze aanbiedingen

Gedragscode consument en energieleverancier 2015

Inspirantie eerbiedigt de uitgangspunten uit deze gedragscode, zoals energieleveranciers zich hebben opgelegd voor consumenten.