Bedrijfs Onroerend Goed (BOG)

Bedrijfs Onroerend Goed (BOG)

In menige bedrijfstak zijn er zorgen over de hoogte van de energierekening. Op korte én lange termijn. Bovendien gelden er vanaf 2023 allerlei nieuwe regels voor bedrijfspanden. De overheid verplicht eigenaren van commercieel vastgoed tot verduurzaming. De vraag is hoe je dat slim aanpakt.

Vastgoed verduurzamen doe je het liefst op de zogenaamde ‘natuurlijke momenten’. Maar als zo’n moment eenmaal is aangebroken, dan is het wel zo prettig als u een solide, integraal verduurzamingsplan hebt om op terug te vallen. Natuurlijk; er zijn altijd quick wins te behalen en misschien valt er wat laaghangend fruit te plukken, maar dat is in de meeste gevallen niet genoeg.

Hoe gaat u in de toekomst energie inkopen? Gaat u zelf energie opwekken? Hoe zit het met uw wagenpark? Welke bouwkundige maatregelen gaat u als eerste nemen en hoe worden die gefinancierd? Inspirantie brengt het hele traject voor u in kaart, en begeleidt desgewenst de uitvoering.

Waarom nu verduurzamen?

  • Energiekosten in de hand houden
  • Verspilling tegengaan
  • Achterstallig onderhoud aanpakken
  • Waardebehoud van uw onroerend goed
  • Voorbereiding op elektrificatie van uw wagenpark
  • Voorbereiding op nationale en internationale regelgeving

Zakelijk advies

Inspirantie helpt u bij de aanvraag van subsidies en leningen. Daarnaast houden wij u op de hoogte van alle relevante veranderingen in wet- en regelgeving, wijzigingen in het beleid van banken en verzekeraars etcetera.