Financiering


Voorbeeld teruggaaf

Door de recente ontwikkelingen op de energiemarkt wordt de ‘terugverdientijd’ van investeringen in verduurzaming steeds korter. Daarnaast zijn er allerlei subsidies, stimuleringsregelingen en gunstige leningen beschikbaar. Op Europees, nationaal én lokaal niveau.

Inspirantie weet hoe u optimaal gebruik maakt van al deze regelingen, en verzorgt het hele traject.

Enkele interessante links