Ondersteuning bij verduurzamen van VvE's

Steeds meer VvE’s kloppen aan bij hun beheerder met vragen over verduurzaming. Welke maatregelen hebben écht zin? Hoeveel gaat dat kosten en wat levert het op? Hoe lang gaat een verduurzamingstraject duren? En hoe hoog wordt de nieuwe energierekening?

Als beheerder weet u als geen ander dat het verduurzamen van een VvE maatwerk is. Tijdrovend maatwerk. Waarschijnlijk hebt u al een paar technische rapporten ontvangen van ingenieursbureaus. Dikke pakken papier vol onbegrijpelijke informatie, onrealistische adviezen en een kostenplaatje waar je van schrikt. Daarmee is niemand geholpen.

Inspirantie ontzorgt
Inspirantie is een van de weinige partijen in Nederland die zich heeft gespecialiseerd in de verduurzaming van VvE’s. Inspirantie ontzorgt beheerders met een integraal dienstenpakket:

- realistische kijk op verduurzaming;
- begrijpelijke communicatie, ook richting bewoners;
- no-nonsense bouwkundig én installatietechnisch advies;
- ondersteuning bij selectie van bouwers of installateurs;
- procesbewaking tijdens de uitvoering;
- eventueel inkoop van groene stroom.

Als u opziet tegen het verduurzamen van een VvE, neem dan vandaag nog contact op met Inspirantie. Grote kans dat onze kennis en expertise precies aansluit op uw behoefte. Want Inspirantie ontzorgt.

Meer weten? Neem dan contact op met Frederik Sinke (06-25257864)