Teruggaafregelingen zijn complex en vol met uitzonderingen. Daarom bieden wij een volledige begeleiding in dit proces.

Teruggaafregelingen zijn complex en vol met uitzonderingen. Daarom bieden wij een volledige begeleiding in dit proces.

Zoals u ongetwijfeld weet slokt de energiebelasting een groot deel van uw energielasten op. En soms wordt deze niet goed berekend of wordt niet goed rekening gehouden met de juiste componenten. Het gaat daarbij vaak direct om serieus geld. Het berekenen is zeker ook niet eenvoudig te noemen, want de regeling is nogal complex en op iedere regel zijn uitzonderingen.
Vaak weten energiemaatschappijen ook gewoonweg te weinig van de gebouwen om de regeling goed toe te kunnen passen.

Carry-back

Een teruggaaf is mogelijk met terugwerkende kracht over een periode van 5 jaar. Met name is het interessant voor VvE’s en partijen met een fors verbruik al dan niet in combinatie met een gebouw waarin zich meer dan 1 (elektra)meter bevindt.
Ook bij VvE’s en partijen die in de afgelopen 5 jaar van energieleverancier zijn gewisseld kan een teruggaaf tot de mogelijkheden behoren.

Ervaring

Inspirantie is gestart met het bedienen van 2 grote klanten met een omvangrijke vastgoedportefeuille. Hierdoor heeft Inspirantie een vliegende start gemaakt en in korte tijd veel ervaring opgedaan.
Er zijn inmiddels meer dan 500 analyses verricht!

Voorbeeld

Bij een landelijk werkende VvE-beheerder werd een deel van haar portefeuille onder de loep genomen. Elke VvE werd getoetst aan de geldende wet- en regelgeving. Niet elke VvE had recht op een teruggave. Van de 180 willekeurig onderzochte VvE’s bleek 15% recht te hebben op een teruggave. In totaal ging het hier wel om een teruggave van € 250.000,=.

Bekijk of u in aanmerking komt

Verwerkingsproces

Stap 1.
Na opdrachtverwerking volgt Quick Scan kansrijk/niet kansrijk

Stap 2.
Bij kansrijk: verzamelen van benodigde
informatie en documentatie

Stap 3.
Zo nodig onderzoek ter plaatse

Stap 4.
Rapportage met conclusie

Stap 5.
Akkoord verwerking

Stap 6.
Administratieve verwerking

Stap 7.
Aanvraag teruggaaf energiebelasting

Stap 8.
Eventuele vragen/opvolging
energieleverancier en belastingdienst

Stap 9.
Ontvangst teruggaaf en verrekening met opdrachtgever

Zoals u ongetwijfeld weet slokt de energiebelasting een groot deel van uw energielasten op. En soms wordt deze niet goed berekend of wordt niet goed rekening gehouden met de juiste componenten. Het gaat daarbij vaak direct om serieus geld. Het berekenen is zeker ook niet eenvoudig te noemen, want de regeling is nogal complex en op iedere regel zijn uitzonderingen.
Vaak weten energiemaatschappijen ook gewoonweg te weinig van de gebouwen om de regeling goed toe te kunnen passen.

Carry-back

Een teruggaaf is mogelijk met terugwerkende kracht over een periode van 5 jaar. Met name is het interessant voor VvE’s en partijen met een fors verbruik al dan niet in combinatie met een gebouw waarin zich meer dan 1 (elektra)meter bevindt.
Ook bij VvE’s en partijen die in de afgelopen 5 jaar van energieleverancier zijn gewisseld kan een teruggaaf tot de mogelijkheden behoren.

Ervaring

Inspirantie is gestart met het bedienen van 2 grote klanten met een omvangrijke vastgoedportefeuille. Hierdoor heeft Inspirantie een vliegende start gemaakt en in korte tijd veel ervaring opgedaan.
Er zijn inmiddels meer dan 500 analyses verricht!

Voorbeeld

Bij een landelijk werkende VvE-beheerder werd een deel van haar portefeuille onder de loep genomen. Elke VvE werd getoetst aan de geldende wet- en regelgeving. Niet elke VvE had recht op een teruggave. Van de 180 willekeurig onderzochte VvE’s bleek 15% recht te hebben op een teruggave. In totaal ging het hier wel om een teruggave van € 250.000,=.

Bekijk of u in aanmerking komt

Verwerkingsproces

Stap 1.
Na opdrachtverwerking volgt Quick Scan kansrijk/niet kansrijk

Stap 2.
Bij kansrijk: verzamelen van benodigde
informatie en documentatie

Stap 3.
Zo nodig onderzoek ter plaatse

Stap 4.
Rapportage met conclusie

Stap 5.
Akkoord meverwerking

Stap 6.
Administratieve verwerking

Stap 7.
Aanvraag teruggaaf energiebelasting

Stap 8.
Eventuele vragen/opvolging
energieleverancier en belastingdienst

Stap 9.
Ontvangst teruggaaf en verrekening met opdrachtgever

Zoals u ongetwijfeld weet slokt de energiebelasting een grote deel van uw energielasten op. En soms wordt deze niet goed berekend of wordt niet goed rekening gehouden met de juiste componenten. Het gaat daarbij vaak direct om serieus geld. Het berekenen is zeker ook niet eenvoudig te noemen, want de regeling is nogal complex en op iedere regel zijn uitzonderingen.
Vaak weten energiemaatschappijen ook gewoonweg te weinig van de gebouwen om de regeling goed toe te kunnen passen. Wij denken al langer na op welke wijze wij hiervoor een goede oplossing kunnen vinden.

Carry-back

Een teruggaaf is mogelijk met terugwerkende kracht over een periode van 5 jaar. Met name is het interessant voor VvE’s met een fors verbruik al dan niet in combinatie met een gebouw waarin zich meer dan 1 (elektra)meter bevindt.
Ook bij VvE’s die in de afgelopen 5 jaar van energieleverancier zijn gewisseld kan een teruggaaf tot de mogelijkheden behoren.

Ervaring

Ondanks haar korte bestaan (maart 2017) heeft Inspirantie een ruime ervaring opgedaan tijdens een lange analyseperiode welke werd uitgetrokken.
Er zijn inmiddels meer dan 500 analyses verricht!

Voorbeeld

Bij een landelijk werkende VvE-beheerder werd een deel van haar portefeuille onder de loep genomen. Elke VvE werd getoetst aan de geldende wet- en regelgeving. Niet elke VvE had recht op deze teruggave. Van de 180 willekeurig onderzochte VvE’s bleek 15% recht op een teruggave. In gaat het hier wel om een teruggave van € 250.000,=.

Lees hier het gehele onderzoek.

Bekijk of u in aanmerking komt

Verwerkingsproces

Stap 1.
Na opdrachtverwerking volgt Quick Scan kansrijk/niet kansrijk

Stap 2.
Bij kansrijk: verzamelen van benodigde
informatie en documentatie

Stap 3.
Zo nodig onderzoek ter plaatse

Stap 4.
Rapportage met conclusie

Stap 5.
Akkoord meverwerking

Stap 6.
Administratieve verwerking

Stap 7.
Aanvraag teruggaaf energiebelasting

Stap 8.
Eventuele vragen/opvolging
energieleverancier en belastingdienst

Stap 9.
Ontvangst teruggaaf en verrekening met opdrachtgever